Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Alaeddin Köşkü,Tarihi,Mimarisi | Tarihi Yapılar Konya |

Alaeddin Köşkü Konya’da Alâeddin Tepesinin kuzeyinde bulunduğu bilinen sarayın bir köşkü.

Alaeddin Köşkü Tarihi – Mimarisi

XIX. yy. ortalarında sarayı yıkılmadan gören mimar Texier, planını Topkapı sarayındaki köşklere benzetir.

Bugün bu saraydan sadece 1907’de kulesi çöken ve zamanla diğer kısımları da yıkılan Alâeddin köşkü’nün bir duvarı kalmıştır.

Sanat tarihi bakımından köşkün XIII. yy. ortalarından kalan başka yapılarla aynı özelliği taşıdığını söyleyen ve Alâeddin tepesinde araştırma yapan alman Sarre’ye göre köşkün planı on metrelik bir kare şeklindeydi.

On metre yükseklikte üç taraflı konsollar üzerinde bir balkonu, ikinci katta basık, sivri kemerli büyük bir pencere ile yanlarda ikişer küçük penceresi vardı.

Sarkıt hücrecikler üzerine kurulan mermer konsollar kaplamasız olarak tuğladan yapılmıştı.

1941 (1938)’de Türk Tarih kurumu tarafından tamir edilen köşkün duvarı, Selçuklu mimarîsinin din dışı binalarından günümüze kalan tek örnektir,

Bir yanıt yazın