Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Alaşehir Savaşı 1211,Önemi | Tarih Bilgileri |

 

Alaşehir savaşı nedenleri,Alaşehir savaşı selçuklu,Alaşehir Savaşı Hakkında Bilgi, Anadolu Selçukluları ile Bizanslılar arasındaki bir savaşın adı (1211).

Bizans imparatoru Aleksios, tahtını, damadı İznik Rum imparatoru Laskaris’e kaptırdıktan sonra, dostu Gıyaseddin Keyhüsrev I’e iltica etti ve yardım istedi.

Laskaris, Bizanslıların Anadolu Selçuklularına vermekte oldukları haracı kesince, Gıyaseddin Keyhüsrev II Bizanslılara sefer açtı.

Alaşehir Savaşı
Alaşehir Savaşı Anadolu Selçukluları ile Bizanslılar arasındaki bir savaşın adı (1211).

Savaş yeri çeşitli kaynaklarda farklı gösterilirse de, tarihçiler genellikle Alaşehir yöresini kabul ederler.

Bu savaşı Selçuklular kazandı.

Bozulan bizans ordusu içine yağmaya dalan Selçuklu ordusu Sultan’ı koruyucusuz bıraktı.

Bir düşman askeri Gıyaseddin Keyhüsrev II’yi öldürdü (1211).

Fakat bu savaş iki devlet arasındaki politikayı herhangi bir şekilde bozmadı.

 

Bir yanıt yazın