Alaşım Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Alaşım Nedir,Özellikleri Nelerdir,Pratik olarak, nerde bulunursak orda metallerle karşılaşırız. Ancak saf metallerle çok karşılaşırız. Oysa, doğada ve insan ürünü olan, karşılaştığımız bütün maddeler metallerin diğer maddelerle özellikle diğer metallerle olan kombinasyonudur. Metallerin diğer metallerle olan bu kombinasyonları alaşımlar olarak adlandırılır.

Esas Metal ve Alaşım Vasıtaları

Birçok durumda, alaşımlar, temel olarak adlandırılan ana metalle, buna az miktarlarda ilave edilen alaşım vasıtası olarak adlandırılan diğer maddelerden ibarettir, örneğin en çok bilinen alaşım çelik, demir ve ağırlıkça yüzde 1.5 veya daha az karbondan ibarettir.

Karbon, birkaç metal olmayan alaşım vasıtası işinde eşsiz bir maddedir, iki veya daha fazla alaşım vasıtası ile yapılan ve alaşım vasıtası ağırlıkça yüzde bir ikiyi geçen alaşımlar uygun değildir ve yüksek alaşımlanmıştır denir.

Temel metal ve alaşım vasıtası genellikle erimişken (akışkan) birleştirilir. Buna rağmen bazan alaşımlar çeşitli maddelerin tozlarını beraberce eriterek yapılır.

Alaşımlar Niçin Yapılır

Metalleri alaşım halinde birleştirerek, geniş kullanım alanları için uygun

özellikte maddeler ortaya çıkarabiliriz, örneğin ateş almayı önleme sistemlerindeki tıkaçlar düşük erime noktasına sahip olmalıdır.

Kadmiyum, kalay ve bizmutla alaşım yapan temel bir metal olan kurşun bu amaçla kullanılabilir. Diğer alaşımlar, temel metalin yüksek sıcaklığa ve koroz-yona direncini ve mukavemetini arttırır.

Kuvvetli, fakat hafif alaşımlar aluminyum ve titanyum gibi metallerle yapılır. Bu alaşımlar hava taşıtları yapımında önemlidir. Bilimadamları, mükemmel özellikte alaşımlar elde etmek için sürekli çalışmaktadırlar.

Alaşımların Mikro Yapısı

Katı maddeler sıkı kristallerdir, atomlar küp şeklinde düzenli dizilmiştir. Değişik sıcaklıklarda, metallerin kristal yapısı değişebilir, gerçekten eritilmiş metallerde atomlar düzensiz bir şekilde hareket eder. Atomların değişik yapılan faz olarak adlandırılır.

Metaller birbiri ile karıştırılınca oluşan alaşım tek veya çok fazlı olabilir. Tek fazlı alaşımlar genellikle temel metalin kristal yapısına sahiptirler. Alaşım vasıtasının atomları, temel metalin atomlarının kristal yapısı içinde dağınık olarak bulunabilirler.

Ya da alaşım vasıtasının atomları, temel metalin atomlarından yeterince küçükse küçük olan alaşım vasıtası atomları temel metalin atomları içine girebilir. Her iki durumda, alaşım katı çözelti olarak adlandırılır, çünkü alaşım vasıtası temel metal içinde çözünmüştür.

Çok fazlı alaşımlarda, iki veya daha fazla yapı birbiri içine karışmıştır. Yani, bir metalin atomlarının diğerinin kristal yapısı içine girmesi yerine, bir veya daha fazla metallerin atomlarından oluşan ayrı kristal yapılan, bozulmadan yanyana gelmiştir.Çok fazlı alaşımlar, tek fazlı alaşımlardan daha kullanılır ve mikro yapıları oldukça karışıktır.

Alaşımların çeşitli özellikleri onların bileşenlerinden ve mikro yapılarından doğar, örneğin paslanmaz çelik krom varlığında korozyona oldukça fazla direnç gösterir, demir gibi çeşitli ortamlarda kolayca bozulmaz.

Bir metal bükülürse, kristal yapısında deformasyonlar oluşur ve kristaller kayar ve dağılır. Saf metallerde bu deformasyonlar daha kolay meydana gelebilir.

Fakat bir metal alaşım yapılırsa, diğer atom ve kristal yapılarının varlığı temel kristal yapısındaki bu deformasyonları önler. Böylece, alaşımlar temel metalden daha kuvvetlidir.

 

 

Bir cevap yazın