Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Alay Köşkü,Kütüphane,Tarihi | Tarihi Yapılar İstanbul|

Alay köşkü tarihçesi,Alay köşkü kütüphanesi,Gülhane alay köşkü,Alay kosku istanbul,Alay Köşkü,Kütüphane,Tarihi İstanbul’da Topkapı sarayının Soğuk Çeşme tarafındaki köşe kulesinin üzerinde yapılan köşk.

Köşkün 1606’da yapıldığına dair Topkapı arşivinde kayıtlar varsa da aslı Murad III tarafından yaptırıldı (1616).

Sonradan tamir görerek bugünkü haline getirildi (1810).

Padişahlar her çeşit alayları, geçit törenlerini ve idamları buradan seyreder, isyanlarda âsilerle bu köşkten konuşurlardı.

Alay Köşkü
Alay Köşkü ,İstanbul’da Topkapı sarayının Soğuk Çeşme tarafındaki köşe kulesinin üzerinde yapılan köşk.

Ampir üslûbunda olan köşkün, her birinde üstü kabartma süslü birer pencere bulunan yedi cephesi vardır.

Dış kısımlar beyaz mermer kaplı, iç kısımlar ahşaptır.

Üzeri, çadır şeklinde 12 dilimli ve alçı kabartma süslü bir kubbe ile örtülüdür.

Bu kısmın sağında üç büyük ve bir küçük, solunda ise iki yan oda vardır.

Taht odasının sağında, birinin kapısı surların üzerine açılan iki oda ile, solunda başka bir oda, önünde de genişçe bir sofa ve bir antre bulunmaktadır.

Üçüncü katı teşkil eden bu katın altında iki oda yer alır.

En alt kat bodrumdur.

Alt katın Gülhane parkı tarafından 14 penceresi ve iki kanatlı bir kapısı vardır.

Köşkün yedi penceresinin kemerleri üzerinde ise Hattat Izzet’in 14 mısralık tarihî bir kitabesi bulunmaktadır.

 Alay Köşkü Kütüphane

1928 yılında Edebiyat Şurası,1930’lu yılların ikinci yarısında edebiyat etkinliklerinin gerçekleştirildiği Alay Köşkü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca onarımı yaptırılarak, Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın adını taşıyan Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak düzenlendi.

Bir yanıt yazın