Ali Bahaüddevle (Ebülhasan) | Biyografi,Tarih |

Ali Bahaüddevle (Ebülhasan) Gazneliler devleti hükümdarlarından (XI. yy.).

Şehabüddevle Mevlûd’un yerine geçen Mesud II’nin yaşı küçük olduğundan tahttan indirildi ve yerine Ali Bahâüddevle hükümdar oldu (1049).

Fakat aynı yıl Cemâlüd-devle Abdürreşid, Ali Bahâüddevle’ye karşı ayaklanarak onu tahttan indirdi,

Bir cevap yazın