Ali Bey Çeşmesi – Beşiktaş

Ali Bey Çeşmesi,Beşiktaş’ta Yıldız Câmi’nin üst tarafındadır.

Dört cepheli meydan çeşmesidir (Levha 31/B).
Kitâbesi 1252 hicri, 1836 milâdî tarihlidir.

Çeşmenin dört cephesinde de birer kitâbe olup bunlar:

1 -Besmele-i şerife… Vesakahüm rabbühüm âyet-i kerîmesi -Kale Resûlullah… Efdalüs sadakatü sakyülma…

2- Türkçe beyit.

3-Kale Resûlullah… Leyse sadakat ü’n-âzmü ecren min mâin… iki beyit.

4-Kale Resulullâh… Elm ü layabil- limen ah… iki beyit şeklindedir.

Ali Bey Çeşmesi Kitabesi 

Hazret-î Şâh-ı cihânın her mukarreb bendesi Ser-bulend olsa sezadır meşreb-î ferzânede Bîri ezcümle Alî Bey kim ulûvv-î nâm ile Gevher-îşehvâre benzer subha-î saddânede
Fîsebîl-i illâh yaptırdı bu âlî çeşmeyi Gelsin içsinler salâ hayvâne de insâne de Sâye-î Şâhinşeh-îderyâ-himemde dâimâ Cûyibar-îhayr-ü cûd icrâ ede heryâne de
San’at-î târihe Pertev eyleriz gâhîheves Gerçi yoktur kaabiliyet tab ‘-ı nâçîzünede Geldi sû târîh-i dil-cû oldu döldü taştı âb Çeşme yaptırdı Alî Bey sâye-î şâhânede.

Ali Bey Çeşmesi Mimari Özelliği

Dört cepheli kesme taştan inşa edilmiş bir meydan çeşmesi olup çeşmenin yan cephesindeki, cepheler birbirinin simetriğidir.

Çeşmenin üstü çapraz tonozla örtülmüştür.

Çeşmenin cephesinin en üstünde II. Mahmud’un oval bir levha içinde tuğrası bunun altında kısa bir silme onun altında da kitâbe levhası mevcuttur.

Ayna taşının üst köşelerinde birer çiçek rozet motifi bulunmakta olup aynı taşı tamamen dekorsuzdur.

Tekne taşları yere gömülmüş vaziyettedir.

Dört cephedeki çeşmelerde birbirinin aynı durumdadır.

Bir cevap yazın