Ali Cevad Kimdir,Hayatı

Ali Cevad Kimdir,Hayatı (1858-1930)- Mabeyn başkâtibi.

Cevad Açıkalın’ın babasıdır.

1880 yılında Mülkiye Mektebi’ni bitirdi.

Sarayda kâtiplikle göreve başladı.

Avrupa’ya bir çok kez temsilci olarak gönderildi.

1894 yılında Rusya’ya kaçan Ermeniler olayı için Petersburg’a gitti.

1908-1909 yılları arasında II. Abdülhamid’in son Mâbeyn Başkâtibi oldu.

Meşrutiyet’in ilânı sırasında Saray ve hükümet kadrosunda değişiklikler yapümış, bu arada Mâbeyn Başkâtibi Tahsin Paşa da azledilerek, yerine bir İttihadçı olan Ali Cevad Bey getirilmiştir.

Ali Cevad Bey, II. Abdülhamid’in hal’ine kadar süren 8 ay 20 günlük olayları saray içinden hikâye eden “Fezleke” adlı bazı notlar kaleme almıştır.

Bazı tarihçiler onu samimiyetsizlik ve yeteneksizlikle suçlarlar.

Abdülhamid’in kızı Şadiye Sultan hâtıralarında özetle şöyle demektedir:

Babam, Baş mabeyncisi Tahsin Paşa azlolunmuş, onun yerine kâtiplerden, Jön Türklerden İttihad ve Terakki mensubu Cevad Bey tayin olunmuştu. Tesadüfen o gün babama gitmiştim.

İlk defa huzura çıkan Cevad Bey: “Ah efendiciğim, ben sizin sadık bendenizim, Tahsin Paşa beni huzurunuza çıkarmadı. Büyük müzayaka içindeyim.

” diye yalvarır gibi konuşuyordu. Babam hareme girdi, üzüntü içinde idi.  Bütün saray halkınca dalkavukluk ve mürâiliği ile isim yapmış böyle bir adamın kendisine hususî kâtip olarak verilmesinden duyduğu yeisi gizlemeye çalışıyordu. Çekmeceden bir deste banknot alarak, selâmlıkta bekleyen Cevad Bey’e verdi. Fakat. bu zengin ihsâru görünce yerlere kadar kapanıp ayaklarım öpmeye çalıştı.”

Ali Cevad Bey’in “Fezleke”si Faik Reşid Unat tarafından “İkinci Meşrutiyet’in ilânı ve 31 Mart hâdisesi” başlığı ile 1960 yılında yayınlanmıştır.

1930 yılında İstanbul’da 72 yaşında iken vefat etti.

Bir cevap yazın