Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ali Cevat Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Cevat Biyografi,Ali Cevat Kimdir,Abdülhamid II nin son Mabeyn başkâtibi (1858-İstanbul 23 mayıs 1930).

Ali Cevat Hayatı

1880’de Mülkiye mektebini bitirdi; saraya sekizinci kâtip tayin edildi.

Siyasi kabiliyeti dolayısıyla Avrupa başkentlerine temsilci olarak tayin edildi.

1894’te Rusya’ya kaçan Ermeniler meselesi için Petersburg’a gönderildi.

II. Meşrutiyet’te Mabeyn başkâtibi oldu.

Bu görevi sırasında II. Meşrutiyet devrinin ilk günleriyle 31 Mart vakasının iç yüzünü anlatan Fezleke adlı bir hatırat yazdı.

Eserinde, bu devrin önemli olaylarını tarafsız olarak anlattı.

Abdülhamid II nin görüş ve düşüncelerini de açıklayarak karakterini çizer.

Hatıratı 9 ağustos 1908’den 27 nisan 1909’a, yani Padişahın tahttan indirilişine kadar olan devreyi içine alır.

Bu eser, Faik Reşit Unat tarafından yayınlandı (1960).

 

Bir yanıt yazın