Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Ekrem Bolayır Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Ali Ekrem Bolayır Kimdir Türk şairi (İstanbul 1867-1937).

Ali Ekrem Bolayır Hayatı

Namık Kemal’in oğlu.

Bazı şiirlerinde A. Nadir adını da kullanan Ali Ekrem, özel öğrenim gördü.

Ali Ekrem BolayırAbdülhamid II devrinde girdiği Mabeyn kâtipliğinde, Kudüs mutasarrıfı oluncaya kadar, 18 yıl çalıştı (1888-1905), bir ara İstanbul Dârülfünunu Edebiyat fakültesinde metin şerhi hocalığı yaptı (1923-1933).

1896’da katıldığı Servetifünun topluluğunda ferdî duygularla dolu şiirleriyle, bu arada ilhamını 1897 Yunan harbinden alan Vasiyet şiiriyle tanındı.

1908’den sonra sosyal konular, gündelik hayat sahneleri üzerinde de durdu, Çanakkale ve İstiklâl savaşları sırasında millî şiirler de yazdı, hece veznini denedi.

Edebiyat tarihi ve meseleleriyle ilgili araştırmalar ve tiyatro türünde de bazı eserler bıraktı.

Başlıca Eserleri

Ruh-i Kemal (1909), Zılâl-i İlham (İlham Gölgeleri, 1909), Çocuk Şiirleri (1917), Ordunun Defteri (1918), Şiir Demeti (1925), Vicdan Alevleri (1925), Namık Kemal (1930).

Bir yanıt yazın