Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Emiri Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Ali Emiri Kimdir Edebiyat araştırıcısı, tarihçi ve kütüphaneci (Diyarbakır 1857-İstanbul 1924).

Ali Emiri Efendi Hayatı

Diyarbakır’a gelen Şark Vilâyetleri Islah heyetine on dokuz yaşında kâtip oldu.

Sonra, Anadolu, Rumeli ve Arap ülkelerinde çeşitli memuriyetlerle dolaştı.

Harput, Sivas, Selânik ve Adana’da başkâtiplik; Kozan, İçel, Kırşehir, Leskovik ve Yenişehir’de muhasebecilik; Harput, Erzurum, Halep’te defterdarlık; Yanya, işkodra, Yemen’de maliye müfettişliği yaptı.

Her gittiği yerden kitap topladı.

Parasıyla alamadığı kitapların el yazısıyle kopyesini çıkardı, ölümünde, evinde 721 adet kopya edilmiş kitabı vardı.

Emekli olduktan sonra, Fatih’te Millet kütüphanesi adını alan kütüphaneyi kurdu (1916).

ölünceye kadar bu kütüphanenin müdürlüğünü yaptı. Kütüphaneye sonradan başka kitaplar da katıldı.

Ali Emiri Efendi Eserleri

Doğu kültürü ile yetişmiş olan Aîi Emirî, eski edebiyata çok meraklıydı.

Divan tarzında şiirler yazdı; Tarih ve Edebiyat adlı bir dergi yayınladı.

Diyarbakır’lı şairlerden bahseden Tezkire-i Şuara-yı Âmid’de (Diyarbakır Şairleri Tezkiresi, İstanbul 1909), tuhaf fıkralarla kendisinden bahseder.

Bazı yazma kitaplara notlar ekleyerek, Nevadir-i Eslaf (Eskilerin Nadir Eserleri) adiyle yayınladı.

Levami-ül-Hamidiye (Hamdedicilerin Nurları) İstanbul 1894; Cevahir-ül-Mülûk (Meliklerin Mücevherleri) İstanbul 1911; Ezhar-ı Hakikat (Gerçek Çiçekleri) İstanbul 1918; Osmanlı Vilâ-yat-ı Şarkiyesi (Osmanlı Doğu İlleri) İstanbul 1918; Şeyh Emin-i Tokadî Hazretlerinin Tercüme-i Hali (İstanbul 1950) başlıca eserleridir.

Bir yanıt yazın