Ali Fakih Mahallesi,Tarihi

Ali Fakih Mahallesi,Fâtih İlçesinde ve Kocamustafapaşa’da Fâtih devri mahallelerindendir.

Ali Fakih Mahallesi Tarihi

Fâtih Mehmed’in Çobanbaşısı Ali Fakih, bir mescid yaptırmış olduğu için evvelce buraya “Ali Fakih Mescidi Mahallesi” denmekteydi.

Mahalle Kocamustafapaşa Camii’nin güney batısına düşmektedir.

Kuzeyde Ağa çayırı Sokağı ve Kocamustafapaşa Caddesi, doğuda Hoca Kadın Caddesi, güneyde Yarıcı Sokağı ve batıda Ali Fakih Câmii, Ali Fakih ve Saka Sokakları arasında kalır.

Bu mahallede tarihî eser olarak Kocamustafapaşa Câmii (1510), bahçesinde Sümbul efendi ve Çifte Sultanlar türbeleri, Kocamustafapaşa’nın kızının türbesi ve mezarlığı vardır (Hattat Hâfız Osman’ın mezarı buradadır).

Kocamustafa paşa Askerî Rüştiyesi (yapılışı 1875, 1946’da ilkokul), Kocamustafapaşa Hamamı, Cambaziye Sokağı’nda Cambaziye Câmii ve Ali Fakih Sokağı’nda Ali Fakih Mescidi, İskender Câmii Sokağı’nda İskender Çelebi Câmii bulunmaktadır.

“İstanbul Şehremanetine Vakıftan Devrolunan Sular” adlı kitapta mahallenin Bulgar Sokağı’nda Süleyman Han tarafından yaptırılan bir çeşme, mahallenin Ağaçkakan Sokağı’nda da kazasker Ali Efendi’nin bânisi bulunduğu bir çeşme gösterilmektedir.

Bu mahallede Kocamustafapaşa ve Hoca-Kadın caddeleri, Ağa Çayırı, Koç Dibek, Dibek, Saka, İskender Câmii, Ağaçkakan, Ağızlık, Eski Fıstıklı, Ah Fakih Câmii, Ali Fakih, Cambâziye, Duhâniye, Dana gibi sokakları bulunmaktadır.

Kaynak

(Dr. Nâzım (Nirven), İstanbul Şehremanetine Vakıftan Devrolunan Sular, (İstanbul 1341)

Bir cevap yazın