Ali Fuad Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Fuad Bey Kimdir ,Maarif nazırı (İstanbul, ?-?, 1885) Sadrazam Ali Paşanın büyük oğlu.

Ali Fuad Bey Hayatı

BabIâli’de yetişti.

Çeşitli memuriyetlerde bulundu.

Birinci mütercimlik, mabeyn başkâtipliği, mektupçuluk ve bir süre maarif nazırlığı yaptı (1881).

Maarif müdürlüklerinin kurulmasına, kızlar için Dârülmalûmat adlı bir uygulama okulu açarak yeni öğretim metotlarının burada denenmesine, Galatasaray’da bir rasathane kurulmasına, yayınından evvel kitapları sansür eden Teftiş ve Muayene encümeni adlı bir kuruluşa Ali Fuat Beyin maarif nezareti sırasında karar verildi.

Bir cevap yazın