Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Fuad Türkgeldi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Fuad Türkgeldi Kimdir Osmanlı siyaset adamı,tarihçi.

Tanzimat devri Dahiliye müsteşarı Celal Bey’in torunu ve Tercüme odası Mühimme müdürü Cemal Bey’in oğlu.

Ali Fuad Türkgeldi Hayatı

Dahiliye mektubî kalemine girdi (1881); Hukuk mektebini bitirdi (1895); dahiliye müsteşarı (1909); mabeyn başkâtibi (1912) oldu. Sultan Reşad ve Vahideddin’in ilk zamanlarında görevine devam etti.

Kuvayı Milliyeyi âsi ilân eden hattı hümayun’a itiraz ettiği ve sadrazam Damad Ferid Paşanın tutumunu tenkit ettiği için, Şûrayı Devlet maliye ve nafıa reisliğine tayin edilerek saraydan uzaklaştırıldı (1920).

Tevfik Paşa son defa sadrazam olunca sadaret müsteşarlığına getirildi.

İstanbul hükümetinin sonuna kadar bu görevinde kaldı.

Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı (1922).

Eserlerinde son devir olayları ve şahsiyetleri hakkında önemli bilgiler vardır.

Rical-i Mü-himme-i Siyasiye (Siyasetin önemli Seçkinleri) İstanbul 1929; Maruf Simalar, Tarihi Fıkralar; Edvâr-ı İslahat (Islahat Devirleri); Afakî Fıkralar; Mesâil-i Mühimme-i Siyasiye (Siyasetin önemli Meseleleri) Prof. B. S. Baykal tarafından yayınlandı; Görüp İşittiklerim (Ankara 1941, 1952) başlıca eserleridir.

Bir yanıt yazın