Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Fuat Başgil Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ali Fuat Başgil Kimdir,Türk hukukçusu ve siyaset adamı (Çarşamba 1893-İstanbul 1967).

Çarşamba rüştiyesini bitirdikten sonra Fransa’ya gitti.

Paris Buffon lisesini, Grenoble Üniversitesi Hukuk fakültesini Ali Fuat Başgilbitirdi (1925).

Paris Hukuk fakültesinde doktora yaptı (1928).

Ankara Hukuk fakültesinde Roma hukuku ve esas teşkilât hukuku profesörü oldu (1930).

Ankara Gazi Terbiye enstitüsü medeniyet tarihi profesörlüğü yaptı.

İstanbul Hukuk fakültesi esas teşkilât hukuku profesörü oldu (1933).

1938’de İstanbul Hukuk fakültesi dekanlığına seçildi.

Aynı yıl İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret mektebinde iş hukuku okuttu.

1943’te Esas teşkilât huhuku ordinaryüs profesörü oldu.

Adalet partisinden senatör (1961), milletvekili (1965) seçildi.

Ali Fuat Başgil Eserleri

La Question des Droits (1928), Roma Hukuku Dersleri (Polikopi 1930-1933), Medeniyet Tarihi (Polikopi 1930-1933), Esas Teşkilât Hukuku Dersleri (iki cilt, 1934-1935), Hukukun Ana Mesele ve Müesseseleri (1944), Vatandaş Hürriyeti ve Bunun Teminatı (1948), Türkçe Meselesi (1948), Cihan Sulhu ve İnsan Hakları (1949), Seçim Sistemimizin Kıymeti ve Eksikleri (1949), Demokrasi ve Hürriyet (1949), Din ve Lâiklik (1954), Vatandaş Hak ve Hürriyetlerinin Teminatı ve Anayasamız (1956), Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri (iki cilt, 1957-1959), Gençlerle Başbaşa (1958), ilmin İşığında (1960).

Bir yanıt yazın