Ali Haydar Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Haydar Paşa Kimdir,  Evkaf nazırı ve Mekke emiri (İstanbul 1866-Beyrut 1935).

Ali Haydar Paşa Hayatı

Mekke emiri Şerif Abdülmuttalib Efendinin torunu ve Şerif Ali Câbir Efendinin oğlu, öğrenimini İstanbul’da şehzadelere mahsus mektepte yaptı.

1889’dan sonra idarede çeşitli görevler aldı.

Devlet şurası azalığına getirildi (1889) ve Evkaf nazırı oldu (1910).

Vezaret rütbesiyle Mekke emirliğine tayin edildi (1916); fakat Şerif Hüseyin’in isyanı üzerine görevine gidemedi.

Bestekâr ve müzisyen Şerif Muhiddin Targan oğludur.

Bir cevap yazın