Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Hikmet Ayerdem Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ali Hikmet Ayerdem Biyografi,Ali Hikmet Ayerdem Kimdir Asker, istiklâl savaşının kolordu kumandanlarından (Mora Yenişehiri 1877-?, 1939).

Ali Hikmet Ayerdem Hayatı

1901 Yılında Harp akademisini bitirdi.

Meşrutiyetin ilânı sıralarında Selanik dolaylarında Cumai bâlâda 65. alay kumandanıydı.

Ali Hikmet Ayerdem
Ali Hikmet Ayerdem ,Asker, istiklâl savaşının kolordu kumandanlarından (Mora Yenişehiri 1877-?, 1939).

31 Mart vakası üzerine kurulan Hareket ordusuna alayı ile birlikte katıldı.

İstanbul’da Yıldız sarayı üzerine yürüyen, sarayı muhasara ve işgal eden kol kumandanlığını yaptı.

Balkan ve Birinci Dünya savaşlarındaki hizmetlerinden sonra 1920 yılında Anadolu’ya geçerek istiklâl savaşına katıldı.

İkinci İnönü muharebesinde cephe kumandan vekili, daha sonra Millî Müdafaa vekâleti müsteşarlığı, Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan muharebesinde 2. kolordu kumandanlığı yaptı.

1935 Yılında korgenerallikten emekliye ayrıldı ve Gaziantep milletvekilliğine seçildi.

Bir yanıt yazın