Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Kemal Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Kemal Biyografi,Ali Kemal nasıl öldü,Ali Kemal Kimdir,(Asıl adı Ali Rıza), gazeteci ve yazar (İstanbul 1867-İzmit 1922).

Ali Kemal Hayatı

Ali Kemal Kimdir
Ali Kemal ,(Asıl adı Ali Rıza), gazeteci ve yazar (İstanbul 1867-İzmit 1922).

Balmumcu esnafı kethüdalarından Çankırı’lı Ahmed Efendinin oğlu.

Tahsilini İstanbul, Paris ve Cenevre’de yaptı; miras işleri için İstanbul’a dönünce, siyasi faaliyetleri yüzünden Halep’e sürüldü (1889).

Halep idadisinde fransızca ve edebiyat dersleri okuttu.

Tekrar Avrupa’ya gitti (1894).

Paris’ten ikdam gazetesine yazdığı edebî ve tarihî makalelerle tanındı.

Brüksel elçiliği ikinci kâtipliğinde, Mısır’da bazı prenslerin çiftlik nazırlığında (kâhyalığında) bulundu.

II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’a döndü.

Hürriyet ve İtilâf partisine girdi, ikdam gazetesine siyasî yazılar yazdı, ittihat ve Terakki partisine muhalefet etti.

Pey anı adlı günlük siyasi bir gazete çıkardı.

Gazete sonraları Peyam-ı E-debî, Peyam-ı Sabah Edebi Nüshası ve Peyam-ı Sabah adlarıyla yayınlandı.

Damat Ferid Paşa kabinesinde Maarif ve Dahiliye nazırlıklarında bulundu (1919).

Gazetesini Mihran Efendinin Sabah gazetesi ile birleştirerek Peyam-ı Sabah’ın başyazarı ve sorumlu müdürü oldu.

Mütareke yıllarında Anadolu’daki istiklâl Mücadelesi aleyhine şiddetli yazılar yazdı, bir gün Nureddin Paşanın adamları tarafından İzmit’e götürüldü ve orada halk tarafından linç edildi.

Tarih ve edebiyat üzerinde makale, tercüme ve kitapları vardır.

Peyam’ın ilâveleriyle devrin edebiyatına hizmette bulundu; Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş, Ahmed Refik, Yahya Kemal, Yakup Kadri gibi yazarlar bu gazetede toplandılar.

Yazdığı şiirlerde, Muallim Naci’yi üstat tanırdı.

Romanları basit ve acemicedir.

Bir yanıt yazın