Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Kemali Söylemezoğlu

Ali Kemali Söylemezoğlu,Türk devlet adamı (Erzurum 1818 – Konya 1897). Özel öğrenim gördü. Trabzon ve İstanbul medreselerinde okudu.

Trabzon valisi Haz-nedarzade Osman Paşanm kâtibi oldu. Çeşitli yerlerde mutasarrıflık yaptı. Rumeli beylerbeyi payesiyle paşa olarak Trablus-garp, Manastır ve Musul valiliklerinde bulundu.

Sürre emini olarak Hicaz’a gitti. Konya valisi oldu (1894). Ali Kemalî Paşa, divan edebiyatı geleneğini sürdüren şiirler de yazdı.

Bir yanıt yazın