Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ali Macar Reis | Biyografi |

Ali macar reis coğrafyaya katkıları,Ali macar reis hayatı ve eserleri,Ali macar reis ne zaman doğdu,Ali macar reis kısaca hayatı coğrafya,Ali Macar Reis,(XVI. yüzyıl)-Ünlü Türk denizcilerindendir.

Ali Macar Reis Hayatı ve Coğrafyaya Katkıları

Hayatı hakkında pek bilgi bulunmamakla beraber yedi kıta haritadan oluşan atlası, dünya denizcilik tarihinin en önemli belgesidir.

“Ali Macar Reis Atlası” adı ile anılan eser, Piri Reis’in haritasından sonra en önemli bir eserdir.

Deri üzerine renkli olarak resmedilmiş bu atlasın çiziliş ve düzenlenmesi, denizci lerimizin yaşadıkları o devrin ilerlerleme hareketleri ve keşiflerini ne derin bir ilgi ile takip ettiklerini göstermektedir.

Topkapı Sarayı Müzesi ve Osmanlı Arşivi Dairesi (Eski Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü)nde Ali Macar Reis tarafından yapılmış savaş alanlarını ve kaleleri gösteren bazı kroki ve planlar da mevcut bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın