Ali Mir Herevi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Mir Herevi Kimdir Hattat, ve şair (Herat ?, 1558).

Meşhet’te yetişti, hattatlığı Mahmud Zeyneddin’den öğrendi.

Hüseyin Baykara’ya çıraklık etti.

Ebu Said Bahadır Han zamanında zorla Buhara’ya götürülen sanatkâr, yazdığı güzel bir şiirinde, B.

Bir cevap yazın