Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Mühezzibüddin Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Ali Mühezzibüddin Hayatı, Mühezzibüddin ali,Ali Mühezzibüddin Kimdir Anadolu Selçuklu devleti vezirlerinden (Deylem XIII. yy.).

Ali Mühezzibüddin Hayatı

Sadeddin Köpek’in öldürülmesi üzerine vezir oldu (1239).

Sivas ve Kösedağ savaşlarında savunma taktiği yapılması fikrini sultana ve diğer kumandanlara kabul ettiremedi.

Savaş yenilgiyle bitince, Sultan Antalya’ya kaçtı.

Ali, Amasya kadısıyla Bayçu Noyan’ı takip etti.

Erzurum’da barış şartlarını konuştular.

Selçuklu ordusunun iyi durumda olduğunu ileri sürerek, Bayçu Noyan’ı yalnız vergi almağa ikna etti.

Bu suretle toprak kaybedilmesine engel oldu.

Gıyaseddin Keyhüsrev II, bu başarısından ötürü ona vezirlik divitiyle altın işlemeli bir kılıç gönderdi.

Muineddin Süleyman Pervane oğludur.

Bir yanıt yazın