Ali Necip Paşa

Ali Necip Paşa,(?-1845)-Defterdar ve Hazine-i Hassa Nâzındır.

Saray’da yetişti.

1821 yılında Kalyonlar Kâtibi, 1824 yılında Cebehâne Nâzın, 1837 yılında Mühimmât-ı Harbiye Nazırı, 1839 yılında Vezir, Valde Sultan Kethüdası ve Hazine-i Hassa Nazırı, 1840 yılında Meclis-i Valâ üyesi oldu.

1845 yılında İstanbul’da vefat etti.

Bir cevap yazın