Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği | Kültür,Sanat |

Abdülhak Şinasi Hisar – Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği Abdülhak Şinasi Hisar’ın uzun hikâyesi (1952).

Zengin, alafranga yaşayışa düşkün Ali Nizami Beyin garip maceraları, köşkünün bulunduğu Büyükada’da efsane gibi anlatılır.

«Alafranga züppeliği zamanlarında, insanların gülünç çocukluklarının parlak bir mümessili» olan Ali Nizamî Bey, bu hayatı sürdürecek paradan mahrum kalınca, Çamlıca’da bir dergâha çekilip şeyh olur.

Alafrangalığın en uç noktasından tekke şeyhliğine dönüşteki bu tezat ve böyle birbirine zıt iki kulüp arasındaki bocalama, Ali Nizami Beyin akli muvazenesini bozar.

Bu devrede yanında, eskiden alafrangalılığını tenkit eden lalasından başka kimse kalmamıştır.

Çılgınlığı büsbütün arttığı zaman, onu bir tımarhaneye kaparlar; Nizami Beyin muvazenesiz hayatı orada söner.

Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği

Bir cevap yazın