Ali Paşa Kimdir,Hayatı

Ali Paşa Kimdir,(1829-1889)-Vali, elçi ve İstanbul Şehremini.

Ali Paşa Hayatı

İstanbul’da doğdu.

Mirlivâ Ömer Paşa’nın oğludur.

Halk arasında “Şarapçı Ali Paşa” adı ile tanınırdı. Paris’te iktisat okudu.

1848 yılında Serasker Mehmed Ali Paşa’nın Divân kâtibi oldu.

1856 Paris Konferansı’na katıldı.

1873-1874 yılları arasında İstanbul şehreminliği yaptı.

Bu görevde iken tarihî anıtları güzelleştirmek için çok uğraştı.

Paris elçiliğinde, Edime, Hersek, Aydın ve Beyrut valiliklerinde bulundu.

1889 yılında vali iken 60 yaşında Beyrut’ta vefat etti.

Ali Paşa, şehreminliği sırasında bağında şarap imâline başlaması sebebiyle şiddetli tenkidlere uğramıştır.

Gazetede bir yazarın “Eski vezirler,çeşmeler yapıp su akıtarak neşelenirlerdi, şimdiki vezirler ise şarap akıtıp keyifleniyorlar”, tarzındaki yazısı üzerine iş Saray’a akseder.

Padişah: “Bu bana da dokunur” der.

Fakat sonradan “Böyle şirretlerden gazeteciler faydalanır.

Ben karışmayayım” irâdesini buyurur.

Bu ara Ali Paşa ve arkadaşlarının da, Saray’a “Çoluğa çocuğa yedirecek kadar bile üzüm yok, nerede şarap imâli?” şeklinde savunmasını yaparlar ve olay kapanır.

Belediyenin ilk ödünç para alması (İstikraz) Ali Paşa zamanında olup mukavele Ali Paşa tarafından imzalanmıştır.

İstikrazın, tramvay geçecek yolların genişletilmesi masrafını karşılamak amaciyle devletçe akdine müsaade olunmuştur.

Bir cevap yazın