Ali Rıza Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Rıza Efendi Kimdir (Selânik 1839-1893).

Ali Rıza Efendi Hayatı

Atatürk’ün babası.

Kırmızı Hafız diye anılan Hafız Ahmed Efendinin oğludur.

Abdi Hafız mahalle mektebinde okumuş önce Selânik Evkaf dairesinde kâtiplik, sonra da rüsumat (gümrük) muhafaza memurluğu yaptı.

1876-1877’de gönüllülerden kurulan Selânik Asakir-i Milliye taburunda mülâzımı evvel (üsteğmen) olarak görevliydi.

Karısı Zübeyde Hanımdan, Atatürk’ten başka, Ahmed ve Ömer adlarını verdiği iki oğlu, Fatma, Naciye ve Makbule adında üç kızı olduysa da Mustafa (Kemal Atatürk) ve Makbule hariç diğerleri küçük yaşta öldüler.

Selânik dolaylarında Çayağzı’nda gümrük memuru iken 28 kasım 1893’te öldü.

Bir cevap yazın