Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ali Seydi Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Ali Seydi Bey Hayatı,Ali Seydi Bey Kimdir Türk dilci ve tarihçisi (Erzincan 1870-?, 1933).

Ali Seydi Bey Hayatı

Mülkiye mektebi mezunu.

Mutasarrıflık, valilik, mülkiye müfettişliği ve öğretmenlik yaptı.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Ali-Seydi-Bey-Kimdir.png
Ali Seydi Bey,Türk dilci ve tarihçisi (Erzincan 1870-?, 1933)

Doksandan fazla eseri vardır.

Büyük bir kısmı mektep kitabı olmakla beraber özellikle tarih ve lügat kitaplarıyla fikir hayatımıza hizmette bulundu.

Mesâil-i Tabiiye (Tabiat Meseleleri) İstanbul 1889; Seci ve Kafiye Lügati, İstanbul 1905.

Seci ve Kafiye Lûgatına Zeyl; Defter-i Galatât (Yanlışlar Defteri) İstanbul 1906.

Muhtasar Güldeste-i Bedayi (Kısa Güzellikler Antolojisi) İstanbul 1907.

Resimli Kamıts-ı Osmani (Resimli Osmanlı Lügati) İstanbul 1907-1911.

Tarih-i islâm (İslâm Tarihi) İstanbul 1908.

Sokullu Mehmed Paşa (İstanbul 1909).

Tarih-i islâmdan Birkaç Yaprak (İstanbul 1909).

Alemdar Mustafa Paşa (İstanbul 1911).

Vezâif Nazariyesi Üzerine Mürettep Ahlâk-ı Dini (Vazifeler Nazariyesi Üzerine Tertiplenmiş Dinî Ahlâk) İstanbul 1911.

Musahabat-ı Ahlâkiye (Ahlâkî Sohbetler) İstanbul 1913.

Müsahabet-i Ahlâkiye ve Malumat-ı Medeniye (Ahlâkî Sohbetler ve Medeni Bilgiler) İstanbul 1917, eserlerinin en önemlileridir.

Ali Seydi Bey Kimdir

Bir yanıt yazın