Ali Sırrı Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Ali Sırrı Efendi Şeyh Galip Efendinin oğlu, özel öğrenim gördü ve Bursa’da Eşrefoğlu rûmî ve Ahmedülgazi dergâhlarında şeyhlik yaptı.

Mevlevi şeyhlerinden Bursalı Zeki Dede ile İran hattatlarından Sahibkalem’der tâlik yazı öğrendi.

Bursalı Hasan Efendiden icazetname aldı.

Sırrı Efendinin başarısı tâlik yazıdadır.

Bursa’da Ulucami’de ve Sultanmurat II camiinde birer levhası vardır.

Ayrıca Bandırma’da Haydarçavuş camiinin şadırvanındaki yazılar da onundur.

Bir cevap yazın