Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ali Şükrü Bey Kimdir,Hayatı

Ali Şükrü Bey Kimdir,(1884 – 1923) Türk siyasetçi.

Ali Şükrü Bey Hayatı

Rüştiyeyi bitildikten sonra (1895), Mektebi Bahriyeye girdi. Burayı bahriye erkânıharbi rütbesiyle bitirdi (1899). Eğitimini İngiltere’de tamamlayarak donanmaya katıldı.

Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) Donanma Cemiyetinin kurulmasında emeği geçti.

Cemiyet hesabına avrupa tezgahlarına ısmarlanan Reşitpaşa, Mithatpaşa vapurlarıyla Yadigârı Millet sınıfından dört torpido muhribini teslim aldı.

Balkan savaşı sırasında donanmadan istifa etti (1912). Daha sonra bir basımevi açtı.

Donanma cemiyetinin Donanma dergisinde denizcilik konusunda birçok makale yayımladı.

Ali Şükrü Bey kimdirKurtuluş savaşına katılmak için Mehmed Akif ile birlikte Anadolu’ya geçti. Erzurum ve Sivas kongrelerine katıldı.

İlk B.M.M.’ye Trabzon mebusu olarak girdi. İstanbul’daki basımevini Ankara’ya getirterek, Tan gazetesini çıkarmaya başladı.

Mecliste İkinci grubun sözcülüğünü yaptı. Menni Müskirat kanununun çıkarılmasında önemli rol oynadı.

Topal Osman tarafından öldürüldü. Mezarı Trabzon’da Boztepe’dedir.

Eseri: Pusula Hatası ve Tashihi (1907) [bu eser bugün de Deniz lisesinde ders kitabı olarak okutulmaktadır].

Bir yanıt yazın