Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Alipaşazade Hüseyin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Alipaşazade Hüseyin Paşa Kimdir Basra’nın bağımsız ve âsi valisi (öl. 1667).

Alipaşazade Hüseyin Paşa Hayatı

Babası, Basra valisi Ali Paşanın ölümünden sonra, Osmanlı devletine karşı bağımsızlığını ilân etti.

Basralılar, paşanın ve bölgedeki şaki Ümmülerin davranışlarını Bağdat valisi Murtaza Paşaya şikâyet ettiler (1654).

Paşa bir ordu ile şakilerin üzerine yürüdü.

Bazılarını yakalatarak öldürttü; bu arada Hüseyin Paşayı affetti.

Hüseyin Paşa bir süre sonra, mutasarrıf Mehmed Paşa ile anlaşmazlığa düşünce Murtaza Paşa yeniden Basra’ya geldi.

Fakat Hüseyin Paşa daha önce Kurna kalesine çekildi.

Burada, sınırın yakın olmasından yararlanarak İran’dan yardım alan Paşa, üzerine gönderilen askerlere yıllarca karşı durdu.

Mehmed Paşa vali olunca kaleyi aldı ve paşayı idam ettirdi.

Bir yanıt yazın