Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Alma Muharebesi | Osmanlı Tarihi |

Alma Muharebesi,Ruslara karşı Osmanlı devleti ve müttefiklerinin Kırım yarımadasında Alma deresi dolaylarında yaptıkları savaş (20 eylül 1854).

Sivastopol deniz üssü ve müstahkem mevkiini ele geçirmek maksadıyla osmanlı, fransız ve İngiliz kuvvetleri, Kırım yarımadasının batısında Güzelova’ya (Opatorya) çıktı.

Müttefik donanmasından ibaret bir filo da ileri harekatı korumak üzere kıyı boyunca ilerliyordu.

Rus ordusu, Alma deresi güneyinde savunma tertibatı almıştı.

Osmanlı kuvvetlerine Kayserili Ahmed Paşa, fransız kuvvetlerine mareşal Saint-Arnaud ve amiral hamlin, İngiliz kuvvetlerine lord Raglan ve amiral Dondas kumanda etmekteydiler.

Rus kara ve deniz kuvvetlerinin başında prens Mençikof, amiral Kornilof ve amiral Nahimof bulunmaktaydı.

Rus kuvvetleri iki kısma ayrılarak Alma deresi güneyinde ve Kırım yarımadasının doğusunda Kerç ve Feodasya bölgesinde mevzilenmişti.

Taarruza önce sağ kanattaki fransız kuvvetleri başladı.

Bunu takip eden türk tümeni Alma deresini geçti.

Gayet ağır hareket eden İngiliz tümeni, ırmağı geçerken rus dağ bataryalarının ateşiyle büyük kayıp verdi.

Fransız ve türk tümenleri ise Rusları geriletti.

En müstahkem mevkileri olan Telgraf tepesi, Bosquet ve Canrobert tümenleri tarafından ele geçirildi.

İngiliz kuvvetleri daima geride kaldığından ve fransızların da süvari birlikleri olmadığından geri çekilen rus kuvvetlerini takip etmek mümkün olmadı.

 Alma Muharebesi Sonuçları

Muharebeyi kazanan müttefiklere Sivastopol’un yolu açıldı.

Bir yanıt yazın