Alman Çeşmesi,Kitabesi,Tarihi

Alman Çeşmesi ,Sultanahmed Meydanında, I. Ahmed Türbesi karşısındadır.

Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1898 yılında İstanbul’a II. Ab dülhamid’in konuğu olarak ikinci gelişinin bir hâtırası olarak 1900 yılında yapılmıştır.

Çeşmenin yerinde Vakayy-i Vakvakiye olayında idam için kullanılan Çınar ağacı (Şecer-i Vakvak) bulunuyordu.

Çeşmenin Almanya’da yapılan parçaları İstanbul’a getirilerek bugünkü yerine monte edildi.

Açılış töreni de 1 Ocak 1901 (14 Ocak 1316) tarihinde yapıldı.

Yabancı bir sanat eseridir.

İstanbul’da bir benzeri daha yoktur.

Çok süslü bir çeşmedir.

Çeşmenin sekiz dilimli ve kemerli kubbesi, sekiz adet parlak ve ebruli yeşil somaki mermer sütun üzerine oturmuş haldedir.

Tunçtan kabartmalı sütun ayakları, nakışları, kuşak ve çemberleri Alman üslûbunda yapılmıştır. Kubbe içi altın, üst kısmı renkli mozayiklerle süslüdür.

Büyük kubbenin altındaki altın mozaik kaplı ikinci mermerden kubbesi ise su deposunu örtmektedir.

Su deposunun üstündeki plakada Almanca olarak yedi satırlık şu yazı yer almıştır

“Wilhelm II Deutscher Kaiser stiftete diesen Brunen in dank barer Erinnerung an seinen Besuch bei seinet majestat dem Kaiser de Osmanen Abdul Hamid II im Herbest des Jahres 1898’’

Alman Çeşmesi
Alman Çeşmesi ,Sultanahmed Meydanında, I. Ahmed Türbesi karşısındadır.

Türkçesi: “Alman Kayzeri II. Wilhelm 1898 yılı sonbaharında Osmanlı padişahı haşmetli II. Abdülhamid nezdine ziyaretinin şükran hatırası olarak bu çeşmeyi yaptırdı.’’

Kemerlerde ayrıca yeşil üzerine II. Abdülhamid’in dört adet tuğrası ile Prusya mavisi üzerine II. Wilhelm’in dört adet armasını (W. taç resmi, II.) taşıyan sekiz madalyon bulunmaktadır.

Sekiz köşenin yedisinde musluk vardır.

Sekizinci köşedeki sekiz basamaklı bir merdiven ile çeşmeye çıkılır, Kubbenin her eteği ve kemerinde birer beyit yazılıdır.

Seraskerlik müsteşârı Ahmed Muhtar Bev’in 16 mısralık 1316 tarihli kitâbesini hattat Mehmed İzzet Efendi yazmıştır.

Bir cevap yazın