Alp Tigin Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Alp Tigin Kimdir X. yy. sonlarına doğru İslâm aleminde önemli rol oynayan Türk kumandanlarından (öl. 982).

Alp Tigin Hayatı
Alp Tigin, X. yy. sonlarına doğru İslâm aleminde önemli rol oynayan Türk kumandanlarından (öl. 982).

Samanoğulları devletinin hizmetindeyken hükümdar Mansur I ile arası açıldı.

Bunun üzerine, Büveyhîler devletinin hizmetine girdi.

Büveyhllerden İzzüddevle Bahtiyar, Gazne hükümdarı Sebük Tigin ile mücadeleye girişti.

İzzüddevle Bahtiyar yanında mücadeleye katıldı.

Fakat Sebük Tigin’in ölümü üzerine bir kısım türklerin başına geçerek İzzüddevle Bahtiyar’a karşı geldi; onu Vasıt şehrinde kuşattı, fakat Adudüddevle’ye yardım gelmesi üzerine, kuşatmayı bırakarak Bağdat’a çekilmek zorunda kaldı.

Kıtlık ve düşmanlarının takibi dolayısıyle Bağdat’tan ayrıldı.

Diyala’ya, oradan da emrindeki kuvvetlerle Suriye’ye girdi.

Şii Fatımilerin baskısından kurtulmak isteyen sünni Şam halkının ricası üzerine, idareyi eline aldı; Bizans’a vergi vererek kuzey sınırında güvenliği sağladı.

Bundan sonra Alp Tigin, Fatımiler ile mücadeleye başladı ve Fatımi ülkesine üst üste akınlar yaptı.

Fatımi ordusu Alp Tigin emrindeki türkmen akıncılarına engel olamadı, fakat Fatımilerin geleceğinin tehlikeye girdiğini gören Mısır hâkimi Cevher, ordu toplayarak Alp Tigin üzerine geldi, Şam’ı kuşatmak istediyse de yenilerek geri çekildi (976).

Buna rağmen Cevher, ikinci bir ordu toplayarak, fatımî halifesi Aziz Billâh’ın da sefere katılmasını sağladıktan sonra, Alp Tigin üzerine yürüdü.

978’de Remle dolaylarında yapılan savaşta Alp Tigin’in ordusu yenildi, kendisi esir düştü.

Halife Aziz Billâh, İslâm aleminde cesaret ve mertliğiyle ün yapmış olan bu türk kahramanına çok iyi davrandı.

Bir cevap yazın