Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Alparslan Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Alparslan kimdir nerelidir,Alparslan kimdir osmanlı,Alparslan kimdir hayatı,Alparslan kimdir neler yapmıştır,Alparslan kimdir büyük selçuklu,Alparslan hakkında bilgi,Alparslan Kimdir Büyük Selçuklu hükümdarı (1029 ? – Merv 1072).

Çağrı Beyin oğlu.

Her alanda, babası tarafından özel bir surette yetiştirildi.

Alparslan Hayatı Kısa Bilgi

Alparslan Kimdir
Alparslan ,Büyük Selçuklu hükümdarı (1029 ? – Merv 1072).

Amcası Tuğrul Beyin bazı seferlerine katıldı; bunlarda askeri dehasını gösterdi.

Babası öldükten sonra, Horasan meliki; amcası Tuğrul Beyin ölümü üzerine de büyük selçuklu sultanı oldu (1063).

Kutalmış, onun hükümdarlığını tanımadı; fakat yapılan savaşta yenildi ve kaçarken öldü.

Daha sonra kardeşi Kavurd, tahtı ele geçirmek için birçok defa ayaklandı ise de, her seferinde affedildi.

Türk tarihinin büyük vezirlerinden biri olan Nizamülmülk’ü Alparslan kendisine vezir yaptı.

İlk seferi Kafkasya üzerinedir.

Gürcistan’ı baştan başa geçti, kralını vergiye bağladı.

Bu sırada Ermenilerin en büyük şehirlerinden olan Ani ve Kars’ı fethetti (1064).

1065 Yılında oğlu Melikşah’ı karahanlı hükümdarı İbrahim’in kızı Tereken Hatun ile evlendirdi.

Namlı kumandanlarını Anadolu fethine yolladı.

Kendisi de, fatimi devlet adamlarının çağrısı üzerine, Mısır seferine çıktı.

Sefer sırasında amcası Tuğrul Beyin alamadığı Malazgirt’i aldı.

Meyyâfârikin, Amid (Diyarbakır) ve Halep’i vergiye bağladı.

Halep’ten hareket ettikten sonra, bizans imparatoru Romanos Diogenes’in doğu seferine çıktığını öğrendi.

Hızla geri döndü.

Hoy’da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Malazgirt’e geldi; iki ordu burada şiddetli bir savaşa tutuştu.

Alparslan Romanos Diogenes’i yendi ve esir aldı (26 Ağustos 1071 cuma).

Bu başarısı İslâm dünyasında büyük yankılar uyandırdı.

Adı islâm fatihleri arasında yer aldı.

Ertesi yıl, batı karahanlı hükümdarı Nasr üzerine sefer açtı.

Yolda fethettiği bir kalenin kumandanı olan Yusuf tarafından öldürüldü.

Alparslan hayatta iken, «Cihan Sultanı», «Adil Sultan», «Ebü’l-Feth (Fetihler Babası)» v.b. unvanlarla anılmıştır.

Çok merhametli, şefkatli ve cömertti.

İlim adamlarını korurdu.

Diğer dinlere saygı gösterirdi.

Birçok medrese açtırdı, müderrislere bol maaş bağladı.

îmam-ı Azam türbesi, Horasan camii, Nişapur’daki Şaydah kalesi onun yaptırdığı eserlerdir.

 

Bir yanıt yazın