Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Altay Dağları,Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Altay Dağları Hakkında Bilgi,Orta Asya’da Gobi Çölünden Batı Sibirya Ovasına doğru Altay Dağlarıgünevdoğu-kuzeybatı yönünde, Çin, Moğol, Kazakistan ve Rusya Federasyonu toprakları boyunca yaklaşık 1.600 km uzanan karmaşık dağ sistemi.

Moğol lisanında altın anlamına gelir.

48°-50° arası kuzey arz enleminde, 81°-90° arası doğu boylamında bulunur.

Genel olarak pekçok kırık ve bükülmeler arasında aşınmış ve düzlenmiş alanların sivrilmesi ile meydana gelmiş oldukça yüksek dağlardır.

Rusya’daki Beluha Doruğu 4.506 m ile Altay Dağlarının en yüksek noktasıdır.

Yapı ve şekil bakımından iki kısma ayrılır: Birinci kısım, Sovyet toprakları içinde yer alan Kuzeybatı Altay dağlarıdır.

Bunlar bir çok sıradağlardan sarp yüksek tepelerden meydana gelmiş, karışık bir yapıya sahiptirler.

İkinci bölümüne ise “Moğolistan” veya”Güney Altaylar” denmektedir.

Dış Moğolistan içlerine doğru 1700 kilometre uzunluğunda uzanan, yükseklikleri biraz daha az olan (3000-3500 m) bu sıradağlar kıvrımlı-kırık bir yapıya sahiptirler.

Altay Dağları’nın yüksek yerlerinde büyüklü küçüklü pekçok buz gölleri vardır.

Ayrıca etrafında büyükçe denebilecek göller de bulunmaktadır.

Güneyindeki Marka ile kuzeyindeki dar fakat çok uzun olan Telezker gölü bunlardan en önemlileridir.

Altaylar’da bulunan vadiler çok verimli olup, buralarda sık çam ormanlarına rastlanır.

Alçak yerler ekseriya step, daha yukarılar ise dağ çayırlıkları halindedir.

Bunların üstünde ise her zaman kar ve buzla kaplı kayalık yüksek yerler bulunmaktadır.

Maden bakımından Sibirya’nın en zengin yeridir.

Altın yatakları çoktur.

Eski devirlerden beri zengin madenleri ile tanınmıştır.

Bugün taşkömürü ve linyit yanında, demir, bakır madenleri çıkarılır ve endüstrisinde kerestecilik önemli bir yer tutar.

On dokuzuncu asırda hayvancılık çok gelişmiş iken, bugün mer’aların azalması sebebiyle önemini kaybetmiştir.

En çok beslenen hayvanlar; at, koyun ve sığırdır.

Altay Dağları

Altay Dağları

Bir yanıt yazın