Amedci Efendi Kimdir,Hayatı

Amedci Efendi Kimdir ,Osmanlı saray teşkilatında başlıca görevlilerden biri.

Amedci Efendi Hayatı

Reis Efendi’nin özel danışmanı ve katibiydi.

Onun, padişaha vezir adına gönderilmek üzere bizzat yazdığı bütün takrir ve telhisleri temize çeker, kaydeder ve bunlardan az önemli olanları kendisi yazardı.

Reis Efendi’nin resmen ya da özel surette gelen onun tarafından yazılan bütün evrak elinden geçerdi.

Beş ya da altı yardımcı katibi vardı.

Zeamet denilen askeri malikanelere nezaret eder ve Reis E fendi’ye verilmesi gereken aidatı tahsil ederdi.

Tahvil kaleminden verilen ilk tezkere üzerine “kabul” ya da “gelen’ anlamına olan “amed” kelimesini yazdığından bu görevde bulunanlara “Amedci” denilmiştir.

Bir cevap yazın