Amedeo Modigliani Kimdir,Kısaca Hayatı

Amedeo Modigliani Kimdir, İtalyan ressamı ve heykeltıraşı (Livomo 1884 – Paris 1920).

Amedeo Modigliani Kısaca Hayatı

Genç yaşta sanat hayatına atıldı: on dört yaşında, Giovanni Fattori’nin öğrencisi Livorno’lu Guglielmo Amedeo ModiglianiMicheli’nin yanında resme başladı.

İlk resimlerini empresyonistlerin etkisi altında yaptı. 1901-1905 Arasında İtalya’yı gezdi.

Bir ara Venedik Güzel Sanatlar akademisindeki dersleri izledi. Sanat alanındaki kültürü bu dönemde oluştu.

İtalya’daki öncü çevrelerle bağıntı kurdu. Aynı yıllarda eski İtalyan ustalarıyla, özellikle XIV. yy. Sienalı sanatçılarıyla ilgilendi.

1906’da Paris’e yerleşti. Orada Rodin ve Matisse’in desenlerindeki akıcılığın, Toulouse – Lautrec’in eserlerindeki derin psikolojik gözlemin, Picasso’nun «pembe devri»ndeki melankolik lirizmin, 1909’dan itibaren Cezanne’ın, sonra da 1909’da tanıştığı Brancusi’nin etkisinde kaldı. Zenci sanatıyla ilgilenmesinde de Picasso’nun etkisi oldu.

1906-1915 Arasında hem resim, hem de heykel alanında çalıştı. Ama daha sonra resimde karar kıldı.

Heykelin her türlü renkten yoksun olmasından etkilenen Modigliani, rengi, bütün dış ve duyusal belirlemeden kurtararak onu yapısallığa ve plastiğe yöneltti.

1910-1915 Arasında yaptığı tahta ve taş heykellerle, zenci sanatına kişisel bir yorum kattı.

Modigliani 1914 – 1915 Yıllarında kişiliğini buldu ve sanatının doruğuna ulaştı.

Tema bakımından bellibaşlı birkaç motif üstünde durdu. Bunlar ayakta, oturmuş, uzanmış, uzun endamlı ve boyunlu çıplak kadınlar ve portrelerdir.

Çıplak teması, ona geniş kromatik bölgeli ve çizgisel sentetik ritimli bir kompozisyonu sağladı: renk aşırı saflıkla, yüzeyi kesmeden ve konturları parçalamadan bir biçim meydana getirdi (Uzanmış Çıplak) Milano, Mattioli koleksiyonu; Yatan Çıplak (New York, Museum of Modern Art). Sanatçının portrelerindeki sert duygululuğu onu kişilerin psikolojileri ile ilgili çeşitlemelere götürdü.

Sevgilisi kadın şair Beatrice Hastings’in ve karısı Jeanne Höbuteme’in portrelerinden başka en önemli eserleri: Paul Guillaume (1916, Milano Modern Sanat galerisi); Paul Soutine (Paris, Netter koleksiyonu); Lunja Czechowska (1919, Paris, Petit Palais), Leopold Zboronski’dir (San Paolo, Sanat müzesi).

Ayrıca Genç Köylü (1917 – Londra Tate gallery), Haviland (Milano, Mattioli koleksiyonu), Küçük Hizmetçi (Zürich Kunsthaus) portreleri anılmaya değer.

1917-1920 Arasındaki hayatı büyük acılar içinde geçti. Vereme tutuldu. Paris’teki düzensiz hayatı, hastalığını ağırlaştırdı.

Kendini içki ve esrara veren ve bunlarsız çalışamayan «lânetlenmiş ressam» Modigliani’nin hikâyesi, Paris’te yaşadığı bohem hayatı göz önünde tutularak incelenmelidir.

Bu şartlar, her ne kadar sonunu çabuklaştirdıysa da hiç bir zaman duru ve etkili üslûp araştırmasına engel olamadı.

 

 

Bir cevap yazın