Amerikalı Zenci Müslümanlar

Amerikalı Zenci Müslümanlar Kendini bir İslam peygamberi olarak gören Timothy Drew, İncil ile Kur’an’ı, kendi icadı olan Holy Koran (Kutsal Kur’an) adı altında birleştirdi. 1929’da şeyh Claude Green adlı çömeziyle arası açıldı ve ikisi de esrarlı bir şekilde öldü.

Hareketin bir dalı, ikinci bir «peygamber» olan Wali Farad tarafından yeniden canlandırıldı. 1930’da Detroit’te ortaya çıkan Wali, binlerce taraftar topladı, dini bir cinayetten dolayı tutuklandı ve 1934’te ortadan kayboldu.

Fakat, yetiştirmelerinden Elijah Peole, Elijah Muhammad adıyla müslümanların lideri oldu. Elijah, Kur’an’dan çok İncil’den söz eden The Suprame Wisdom (Yüksek Hikmet) adlı bir broşür (Chicago, 1955) yayımladı.

İktisadi kriz ve savaş, bu haıeketi yavaşlattı (1934’te kurulan Chicago’daki tapınağın kapatılması ve Elijah Muhammad’ın zencilerin askere alınmasına karşı koyması sebebiyle tutuklanması). Savaş bitince hareket genişledi: 1967’de 50 kadar tapınağı ve çoğu genç olan 300 000 üyesi vardı.

Malcolm X takma adını alan Malcolm Little (Küçük Malcolm), E. Muhammad’in öğrencisidir, fakat 1963’te Kennedy’nin öldürülmesini sevinçle karşıladığı için üstadı tarafından reddedilmiştir.

Malcolm X, genel inanıştan ayrılan ve «Müslüman Camii» (Müslim Mosque) adını taşıyan bir mezhep ortaya attı; New York’ta bir Afrika-Amerika Birliği teşkilâtı kurdu.

Mekke’yi ziyaret etti, dünyayı dolaştı ve şubat 1965’te öldürüldü. 1964’te dünya boks şampiyonu Cassius Clay müslüman oldu, Muhammed Ali adını aldı. Dini inançları yüzünden askerlik yapmayı reddetti.

Hareketinin üyeleri, A.B.D.’de «moslems» diye anılan öbür müslümanlardan ayrılmak için «muslims» adını alırlar. «Muslim»ler kendilerinin İslâm olduğunu söyler, fakat birçok yönlerden gerçek İslâm inancına bağlı değillerdir.

Bunların çoğu, Hıristiyanlıktan Müslümanlığa yeni geçmiş kimseler olduklarından Arapça öğrenmişlerdir ve Incil’i inkâr etmekle beraber Kur’an’dan daha iyi bilirler.

Elijah Muhammad’a göre W. Farad, 1930’da yeryüzüne inen Allah ile Detroit’te bulunmuştu. Zenci müslümanların dini inancı bozulmuştur; çoğu zaman camilerde değil tapınak adını verdikleri eski kiliselerde veya eski mason localarında ibadet ederler.

Dua tarzları daha çok iki haftada bir ibadet etmeye dayanır ve Negro Church’dan (Zenci kilisesi) alınmış geleneklerin etkisindedir.

Onlara göre ramazanın yerini bazı besin yasakları, sadakanın yerini de aşar ile kendi dükkânlarından alışveriş yapmak mecburiyeti almıştır. Mekke’ye gidip hacı olmak, bazı istisnalar dışında uygulanmayan bir şeydir. Ayrıca yaşayışlarında sıkı ahlâk kurallarına uyarlar.

Bu, hem dini, hem milliyetçi hareketin etkenliği, çok merkezileşmiş bir teşkilât ve önemli bir propaganda ile sağlanır. Hareket üyeleri beyaz ırka şiddetle düşmandır.

 

Bir cevap yazın