Amfoterlik Nedir,Deneyi | Kimya Bilgileri |

 

Amfoterik ne demek, Amfoterik özelliği, Amfoterlik Deneyi, amfoterlik Nedir,Amfoterlik Kimyada bir maddenin, hem asit, hem de baz çözeltilerle tepkimeye girebilme özelliği.

Amfoter maddeler, çözelti içinde bazlar karşısında hidrojen iyonları vererek asit gibi ya da asitlerden hidrojen iyonları alarak baz gibi davranırlar.

Bazı metal elementlerin oksitleri ya da hidroksitleri amfoterdirler.

Asitlerle tepkimeye girerek (baz işlevi görürler) normal tuzları oluştururlar; bazlarla tepkimeye girerek (asit işlevi görürler) içinde metal iyonunun negatif yüklü karmaşık bir iyonla birleşmiş olduğu tuzları oluştururlar.

Amfoter tuzlara bir örnek disodyum asit fosfattır (Na2HP04); Na+ iyonları vermek için çözünür ve geride HPO4- kalır.

Çözeltinin asitliğine (pH) bağlı olarak iyonlar H+ ve P043’ olarak ayrılır ve asit işlevi görürler ya da ek bir H+ iyonuyla birleşerek H2P04‘ oluşturur, baz işlevi görürler.

 

Bir cevap yazın