Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Amurrular Kimdir,Kökenleri | Tarih Bilgileri |

Amurru asıllı devletler, Amurru Krallığı, Amurrular Kökenleri, Babiller amurrular,Amurrular Kimdir Yakındoğu’da eski halk.

İncil’de İbranilerin yerleştikleri Amurrulardönemde Kenan Diyarı’nın (Filistin) yerleşik halkı oldukları belirtilen Amurrular, Suriye ve Filistin’i egemenlikleri altına almış (İ.Ö. 2000-1600) Sami kökenli bir halktır.

Babil kayıtlarında, eski Babil sülalesinin (İ.Ö. 1900-1550) kurucuları oldukları belirtilir.

Bir yanıt yazın