Anahtar Ağası

Anahtar Ağası Osmanlı saraylarında Hasoda’da görevli altı ağadan derece itibariyle sonuncusunun adıdır.

Ondan sonra “Tülbent Gulâmı” gelirdi.

Bir adları da “Miftâh Ağası’’ olan Anahtar Ağalarının görevi Has oda’nın güvenliğini sağlamaktı.

1833 yılında bu görev lağvedilmiştir.

Anahtar (Miftâh) Gulamı, Hasodalı ağaların inzibatına bakar, bu ağalar içinde suç işliyen olursa durumu Hasodabaşı’na bildirir, Hasodalıların yemek nizâmlarına elbiselerini temiz bulundurmalarına, giyinişlerine nezâret ederdi.

Anahtar Ağası Padişah sayfiyeye gittiği zaman Hazine, Kiler ve Seferli Kethüdaları ile beraber bütün iç ağaların zabiti olarak sarayda kalırdı.

Bu ağalar, Hasodalıların ocak vazifelerini tevzi ederek hizmetlerine nezaret ederlerdi.

Çıraklık isteyenlerin arzuhallerini Silahdâr Ağaya verir, ağaları sabahları uyandırır, camiye sevkederdi.

Hırka-i Saâdet hademelerinin Anahtar Ağası’nı dışarıya gidip gelirken uğurlamaları usûldendi.

Anahtar Ağası’nın nezaretinde Avadancılar vardı.

Altı nefer Avadancı Hırka-i Saâdet dışında bulunur, Sünnet Odası, Sarık ve Bağdat Köşkü önündeki mermerliğin temizliğine bakarlardı.

Ülkü Altındağ, “Hasoda Teşkilatı” “Türk Etnoğrafya Dergisi” (Ankara, 1974); Mehmed Zeki Pakalın, “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü” C. I. (İstanbul 1971).

Bir cevap yazın