Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Anemurium Antik Kenti,Tarihi | Tarihi Yapılar |

Anemurium Antik Kenti İçel ili, Anamur ilçesinin 6 km güneybatısında yer alan Dağlık Kilikya’nın en önemli liman kenti.

Anemurium Antik Kenti Tarihi

Anemurium Antik KentiAsur ve pers egemenliklerini yaşayan Anemurion MÖ 333’te Büyük İskender’in eline geçti, İskender’in ölümünden (MÖ 323) sonra Seleukos Krallığının payına düştü.

MÖ I. yy.’da Roma egemenliğine giren Anemurion, Kommagene Krallığı’na verildi.

Roma Barışı sırasında en parlak dönemini yaşadı.

Bizans yönetimindeyken Araplarla Bizanslılar arasında birçok kez el değiştirdi.

Anemurium Antik Kenti Arkeolojik kazıları

Kulelerle güçlendirilmiş surların çevrelediği bir tepe üstündeki Yukarı Kent’te, tiyatro, odeon, Merkez Kilisesi, Havariler Kilisesi, bazilika, hamamlar ve sütunlu caddenin kalıntıları bulunmaktadır.

Aşağı Kent’te ise nekropol üe Nekropol Kilisesi yer alır.

Yamaca dayalı tiyatrodan çok fazla kalıntı yoktur.

Yukarı Kent’le Aşağı Kent’i ayıran duvarın doğusundaki Havariler Kilisesi, apsisti bölüm ile birbirine kapılarla bağlı mekânlardan oluşur.

Kilisenin batısında, portikolarla çevrili bir atrium yer alır.

1985’te atriumda yapılan kazılarda yapının İS VI. ve VII. yy.larda çeşitli değişikliklerle kullanıldığı anlaşılmıştır.

Atriumun kuzey, güney ve batı portikolarında geç dönem tabanının altında, çok renkli mozaik döşeme ortaya çıkarılmıştır.

1987-1988 yıllarında Anemurion mozaikleri incelenerek koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

Antik kentte ele geçirilen buluntular, Alanya ve Silifke arkeoloji müzelerinde sergilenmektedir.

Bir yanıt yazın