Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ankebut Ahmed Paşa Kimdir | Osmanlı Tarihi |

 Ankebut Ahmed Paşa Hayatı,Ankebut Ahmed Paşa Biyografi,Ankebut Ahmed Paşa Kimdir Osmanlı devlet adamı (?-Hanya 1680).

Ankebut Ahmed Paşa Hayatı

Enderun’dan yetişti, mirahur, sancakbeyi, beylerbeyi, vezir ve Budin valisi oldu.

7 Haziran 1657’de sadaret kaymakamıydı.

Köprülü Mehmed Paşanın yerine sadarete geçmek arzusunda bulunduğu iftirasına uğrayarak azledildi.

Karaman valiliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı ve 1661’de de Girit’e serdar tayin edildi.

Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşanın adayı fetih için gidişine kadar, düşmanla çarpıştı, Kandiye’nin alınışında da gayret ve yararlığı görüldü.

Fetihten sonra şehirdeki on dört büyük manastırdan biri onun adına camiye çevrildi.

Girit’e vali oldu.

8 Ağustos 1671’de bu görevinden alınarak emekliye sevkedildi ve sonra da Hanya’ya sancakbeyi olarak gönderildi.

Bir yanıt yazın