Antepli Ayni Kimdir,Hayatı

Antepli Ayni Divan şairi ve edibi (Antep 1766İstanbul 1837). Medrese öğrenimi gördü. Babıâli’de farsça ve arap-ça hocalığı yaptı (1831). Tarih düşürmede ünlüdür. Mizahî hicviyeleri vardır.

Antepli Ayni Divanı

Nazm-ül-Cevahir (Cevherler Dizisi; türkçe, arapça, farsça manzum lügat); Nusretna-me; Sakiname (1788-1836 yılları arasında olaylara, inşa edilen yapılara dair tarihler önemli yer tutar); Divan.

Bir cevap yazın