Antonio Rosmini Serbati,Biyografi

Antonio Rosmini Serbati  İtalyan rahibi ve filozofu (RoYereto 1797 – Stresa 1855).

Antonio Rosmini Serbati Biyografi

Rovereto rahibi, Milano Piskoposluk meclisi üyesiydi.

1848’de iki küçük kitap yayımladı: La Costituzione Secondo La Giustizia Sociale (Sosyal Adalete Göre Anayasa) ve Delle Cinque Piaghe della Santa Chiese (Kilisenin Beş Yarası).

Fakat Papalık bu eserleri yasak kitaplar listesine koydu (1849).

Rosmini Serbati papalık devletlerinde reformlar yapılması gereğine yürekten inanmakla beraber Papalığın bu kararına boyun eğdi.

Ölümünden sonra felsefi düşünceleriyle İtalyan modernizmi üstünde büyük etkisi oldu.

Eserlerinden alman kırk teklif 1887’de Kilise tarafından yasaklandı.

Antonio Rosmini Serbati Eserleri

Nuovo Saggio Sull’Origine delle İdee (Düşüncelerin Doğuşu Üstüne Yeni Deneme) [1830].

İl Rinnovamento della Filosofia in Italia (İtalya’da Felsefenin Yenilenmesi) [1836].

Filosofia della Politica (Siyaset Felsefesi) [1839].

Filosofia Del Diritto (Hukuk Felsefesi) [1841-1845].

Teodicea (1845), Psicologia (Psikoloji) [iki cilt, 1846-1850].

Bir cevap yazın