Aort Damarı Nedir? ve Görevi

Aort Damarı Nedir ve Görevi,Kanı kalpten dolaşım sisteminin öbür bölümlerine taşıyan son derece önemli bir atardamar olan aort, kalbin sol karıncığından aort ağzıyla çıkar (kanın aorttan karıncığa geri dönmesini engelleyen üçlü kapağın bulunduğu, aort ile karıncığın birleşme noktasında yeralan delik).

Omurganın sol ön yanına doğru kıvrılıp, omurga boyunca aşağı doğru, dördüncü bel omuru düzeyine kadar iner. Orada ayaklara kan taşıyan kalça atamarlarına ve kuyruk sokumu atardamarlarına ayrılır.

Betimleme amacıyla aort üç bölüme ayrılır. Aort yayı, göğüs kafesinden inen göğüs aortu, karın aortu. Bedenin üst bölümlerine ulaşan başlıca atardamarlar aort yayından ayrılır. Böbrek atardamarları, mezenter atardamarları ve daha birçok kol da karın aortundan çıkar.

Aortun çeperleri oldukça kalındır ve öncelikle güçlü ve esnek bağ dokusundan oluşur. Aortun ve ana kollarının genişleme yeteneği öylesine yüksektir ki, bu merkez kan deposu, ikinci bir kalp pompası gibi çalışır.

Aortta kan basıncının yükselmesi, kalpten kan pompalanmasıyla olur. Pompalanma hızı iİe dokulardaki akış hızı aynı olduğu zaman, kan basıncı değişmeden basınç kalır. Sonra, aorttaki basınç karıncıktakinden daha yüksek duruma geldiği zaman, kalp gevşer ve aort ağzı kapanır (sistol evresi).

Bundan sonra kalbin kasılmasıyla merkez depodan beden dokularına kan akması basıncı yavaş yavaş düşürür (diyastol evresi).

 

 

Bir cevap yazın