Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Apollon Kimdir,Hikayesi | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

 

Apollon Efsanesi,  Apollon hakkında kısa bilgi, Apollonun Hikayesi ,Apollon Hakkında Bilgi,Apollon Kimdir Tanrıların en güzeli, Gün ve Aydınlık tanrısı.

Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi.

Apollon Hikayesi

Delos’ta doğdu; kuğuların kendisini götürdükleri Hyperboreos’lar ülkesinden dönüşünde Delphoi’ye geldi ve ApollonThemis kâhininin bekçisi canavar Python’u öldürdü.

Tempe vâdisinde bir kaynakta yıkanarak bu cinayetin yüklediği günahtan arındı ve Delphoi kâhinliğini aldı.

Her sonbahar büyük kuzeye, göğü her zaman bulutsuz olan ülkeye gider, Yunanistan’a ancak ilkbaharda şarkılar ve şenlikler içinde dönerdi.

Apollon pek çok tanrıyı şahsında toplar.

Yaptığı işlerin büyük kısmı, bir güneş tanrısı olduğunu gösterir; okları, güneşin ışınları gibi öldürücü veya iyileştiricidir: Delphoi kaynağında yıkanıp kendisine dua edenlerin ruhunu ve bedenini arıtan, iyi eden çok insansever bir tanrıdır.

Sürülerin koruyucusu olarak Apollon, Yunanistan’ın birçok bölgesinde Apollon Lykeios (kurt öldürücüsü) diye anılır; eski zaman heykellerinden birçoğu onu, Hermes gibi omuzunda bir kuzu taşıyan «iyi bir çoban» olarak gösterir.

Bakışları o kadar keskindir ki, bindiği güneş arabasından etrafta olup biten herşeyi görür ve Zeus’a Olympos’da geçen olayları bildirir.

Geleceği haber veren bir tanrıdır; kehanetlerinden ötürü halkın akın ettiği Delphoi tapınağındaki rahibe ilhamını ondan alır.

Delphoi’nin, yüzyıllar boyunca dünyanın her tarafından gelen hâzinelerle dolup taşmasına sebep, Apollon’un, insana da, siteye de neyin gerektiğini herkesten daha iyi bilmesidir.

Kendi sonsuz zevki için icat ettiği müzik ve şiirin tanrısı Apollon, tapınak etrafında şarkılar söyleyen ve danslar yapan oğlan ve kız korolarının yer aldığı şenliklerden hoşlandığı kadar hiç bir şeyden hoşlanmaz.

Sevinç dolu bir milletin neşeli tanrısı Apollon, rübap çalarak Musa’lar korosunu kendi idare eder.

Kâhin ve iyi edici, şair ve müzikçi,çeşitli fakat birbirine yakın bunca işin ardında, büyülü şarkıların ve sözlerin sırrına ermiş bir tanrıdır.

Görünüşte insana eğlenceli ve neşeli gelen birtakım türkülerle, aslında Yunanlıları Meçhuller dünyasına sokmuştur; tanrıların en esrarlısıdır.

Başlangıçta konik bir direk ile temsil edilen Apollon, birçok eskiçağ heykeline de konu olmuştur: Orkhomenos ve Ptoos denilen, eski dor devrinin heykelleri (Atina müzesi); Tenea Apollonnu (M.ö. VI. yy.Münih Heykel müzesi); Piombino Apollon’\x (M. ö. 500, Louvre müzesi); Actium Apollon’u (M.ö. VI. yy.’ın ikinci yarısı, Louvre müzesi); Sauroctonus Apollon (kertenkele öldüren), Praksiteles’den eski bir kopya (M.ö. 340’a doğr. Louvre müzesi); Tiber Apollon’u (M.ö. 450, Roma Milli müzesi); Citharoedus Apollon’u (M.ö. V. yy. Napoli müzesi); Pheidias’ a atfedilen Kassel Apollon’u (Atina Milli müzesi); ayrıca Choiseul-Gouffier Apollon’u (Calami’ye atfedilir, British Muséum); Olympia’daki Zeus tapınağı alınlığından gelen Apollon (Olympia müzesi) ve nihayet Belvedere Apolon’u (M.ö. IV. yy. Vatikan müzesi).

XV. yy. sonlarına doğru bulunan Belvedere Apollon’unun, Michelangelo ile Rönesans sanatçıları üzerinde büyük etkidi olmuştur; bu arada özellikle Dosso Dassi. Apollon ile Daphne’yi (Borghese galerisi); Raffaello, Apollon ile Marsias’ ı (Vatikan Odaları) temsil etmiştir; aynı konu, Paris Bordone tarafından ele alınmıştır (Dresden müzesi).

XVII. yy. dan Versailles’da kalan eserler: Girardon ve Regnaudon tarafından yapılmış Su Perilerinin Hizmet Ettiği Apollon (Apollon Banyosu koruluğu) ve Charles de La Fosse tarafından Apollon ile Diana salonunun dekorasyonu (Apollon arabası); J. -B. Tuby’nin yaptığı (Apollon Sudan Çıkarken) Zafer takı koruluğu; İtalya’da Domenichino Apollonun Arabası’m (Costaguti menzili) ve Albani Apollon’a Ders Veren Pan tablolarını (National Gallery) yapmıştır; Bernini’nin en nefis heykellerinden biri Apollon ile Daphne’dir (Borghese villasında).

XVIII. yy. resimleri içinde, François Boucher’nin Apollon Sanatlara Taç Giydirirken’ini (Tours müzesi) ve heykellerden J. -B. Lemoyne’in Apollon’unu, Pajou’nun Apollon Sanatların Dehasına Hâkim Olurken (Versailles tiyatrosu için) ve Houdon’un Apollon’unu sayalım.

XIX. yy. da Apollon, Python Yılanını öldürürken teması, bu konuda şaheserlerinden birini yaratmış olan (Louvre’da Apollon galerisinin tavanı; taslağı Brüksel müzesinde) Delacroix tarafından kullanılmıştır.

XX. yy. da Apollon’un Rodin, Bourdelle, Despiau tarafından yapılmış çeşitli heykelleri vardır.

 
Apollon
Apollon
Apollon
Apollon

Bir yanıt yazın