Arabacı Bayezid Mescidi

Arabacı Bayezid Mescidi Silivrikapı yakınında, Silivikapı Caddesi ile Kanlıağaç (şimdi Karakulak) Sokağı’nın birleştiği köşede idi. Bu mescidden bir eser kalmamıştır. Hadikatü’l Cevami’de (1/147) Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi şu bilgileri vermektedir:
“Banisi arabacı-i mezburdur.

Kiliseden münkalibdir. Merkadi namalum-dur. Vazifesi Sultan Selim Camii vakfından alınır. Mahallesi vardır. ”
İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde de (Barkan-Ayverdi,S.380) mescidin vazifelerinin (hademe-i hayrat ücretlerinin) hassa harcından verildiği, cihet-i beylik’ten olduğu belirtilmektedir. Mahallesi bugün de vardır.

Mescid, Mühendishane-i Berr-i Hümayun talebelerinin H. 1254/1838-39 yılında yaptıkları camiler haritasında 316 numara ile gösterilmiştir. Saraçhanebaşı (Kırkçeşme) Gazanfer Ağa Medresesindeki (Dünkü İstanbul-Belediye Müzesi) salonunda teşhirde olan H. 1264 (ilkinden on yıl sonra) tarihli ikinci bir lito mühendishane haritasının bulunduğunu ve bunun üzerine meçhul bir kişinin kırmızı kalemle haç işaretleri yapıp silik Rumca yazılar yazarak kiliseden çevrilen mescidler listesine koymuştur.

Kaynak: Hafız Hüseyin Ayvansarayi, Hadikatüi Cevami, C.I. (İstanbul 1281); Ekrem Hakkı Ayverdi-Ömer Lütfi Barkan, İstanbul Vakıflar. Tahrir Defteri, (İstanbul 1970).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir