Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Aramiler Kimdir | Tarih Bilgileri |

Aramiler Kimdir?, Aramiler kökeni, Aramiler Tarihi, Aramilerin dini,Aramiler Hakkında Bilgi,Aramiler Kimdir Samı ırktan bir kavim; önceleri göçebeydiler, sonra Mezopotamya’da birçok devlet kurdular.

Hz. İbrahim devrinde, Yukarı Mezopotamya’da oturduklarını belirten İncil’in dışında, Aramilerden (Ahlamu) söz eden en eski metin XIV. yüzyıldan kalmadır.

Aramiler, bu devirde Fırat nehrini geçmiş, 1320 yılına doğru Asur sınırlarına dayanmış ve 1100 yılına kadar Asur’dan Hitit krallığına ve Filistin’e giden yolları tehdit etmişlerdir.

Aramiler
Aramiler , Samı ırktan bir kavim

1000 Yılına doğru, Fırat nehri üstünde, Til Barsip dolaylarında, Bit Adini krallığını ve özellikle Habur vâdisinde birçok devlet kurdular.

Suriye’de Arpad ve Halep bölgesine yerleştiler, Amanos dağlarında Sam’al (Gaziantep’de Zincirli mevkii) krallığını kurdular, muhtemel olarak Hama’yı da ele geçirdiler.

İncil’de, Suriye Aramilerine, özellikle Şam’daki Aramı krallığına yapılan seferler anlatılır.

Zincirli çevresindeki kazılardan sonra Sam’al devletinin tarihi biraz daha aydınlanmıştır.

Bu devletin kralları olan Panammu ve Bar Rekub, Tiglatpileser III ile Salmanassar ’ın boyunduruğuna girmişlerdi.

Aramilerin önemi, dillerini bütün eski Doğu’ya yaymayı başarmış olmalarından ileri gelir.

Bir yanıt yazın