Arapzade Mehmed Arif Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Arapzade Mehmed Arif Kimdir Osmanlı şeyhülislâmlarından (?, 1738 – ?, 1825).

Arapzade Mehmed Arif Hayatı

Arabzade Atâullah Efendi’nin oğlu.

Mekke kadısı, 1793’te İstanbul kadısı, sonra Anadolu ve Rumeli kazaskeri oldu.

Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul üzerine gelirken şeyhülislâmlık Topal Ataullah Efendiden alınıp Ârif Mehmed Efendiye verildi (1808).

Alemdar, Selim III’ü tekrar tahta çıkarmak için ona aracılık görevi verdi, fakat kendisine verilen işi yapamaması yüzünden, makamında fazla kalamadı.

O sırada Selim IIl’ün katli ve Mustafa IV’ün tahta çıkması kendisini bu çok güç durumdan kurtardı. Sonra azledildi ve evinde oturmağa mecbur tutuldu.

Şeyhülislâmlık süresi sadece yirmi beş gündür.

Tâlik yazıda çok usta bir hat sanatçısıydı.

 

Bir cevap yazın