Arcangelo Corelli Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Arcangelo Corelli Kimdir,İtalyan bestecisi (Fusignano, Bologna 1653-Roma 1713).

Arcangelo Corelli’nin Hayatı

Ailesi. Fusignano’nun en eski zenginlerindendi.

İçlerinde kilise adamı, devlet adamı,matematikçi, doktor vardı, fakat bir tek müzikçi yoktu.

Arcangelo Corelli Kimdir
Arcangelo Corelli ,İtalyan bestecisi (Fusignano, Bologna 1653-Roma 1713).

Genç Arcangelo’nun, müzik nazariyesinin temel bilgilerini Faenza’da bir din adamından öğrendiği ve eğitimine Bologna’da devam ettiği bilinir.

Keman çalmaya da o sıralarda başlamış olmalıdır.

13 Yaşına bastığı sıralarda bu müzik eğitimi tam anlamıyla metotlu bir yola girdi.

Öğretmenleri arasında, ilk Bologna okulunun kurucusu Ercole Gaibara’nın yetiştirmelerinden Bologna’lı Giovanni Benvenuti ile Venedikli Leonardo Brugnoli bulunmaktadır. «Accademia filarmonica» kendisine kapılarını açtığı sırada 17 yaşına ancak basmıştı.

Bologna’da 1666-1670 arası bulunduğu bilinir, fakat bu tarihten 1675’e kadar izine rastlanmaz.

Bu boşlukları doldurmak için yolculuklar ve serüvenler uyduruldu ise de bunların gerçek payı yok gibidir.

Bilinen, çalışma merkezinin Roma oluşu ve beş altı yıl sonra roma sosyetesinde ön planda bir yer edindiğidir.

Nitekim İsveç kraliçesi Kristina tarafından kabul edildi, papa Alexandre VIII’in yeğeni kardinal Pietro Ottoboni kendisini misafir etti.

Bundan sonra düzenli bir hayat sürdü, zamanını besteler yaparak, bazen pek kalabalık orkestralar yöneterek (İsveç kraliçesi Kristina’nın sarayında 150 yaylı saz vardı) ve tablo koleksiyonlarını seyrederek geçirmeye başladı, ünlü ve sevilen bir kişi olarak öldü.

Roma Panteon’una gömüldü.

Sayıca az, fakat tutarlılık ve sağlamlık bakımından örnek sayılan eserler verdi.

Opera veya din müziği gibi türlere geçmedi; sadece çalgı müziği alanında eserler besteleyen belki de tek İtalyan bestecisidir.

Bütün eserleri altı derlemede toplanmıştır: dördü, üçlü sonattır; birinci (1681) ve üçüncü (1689) kilise müziği, ikinci (1685) ve dördüncü (1694) oda müziği olarak tasarlanmıştır.

Beşinci derleme ünlü op. V, 1700’de çıkan keman ve bas sonatlarını, op. VI ise ölümünden sonra yayımlanan concerto grosso’ları kapsar (1714).

Bu altı cilt, müzik tarihi bakımından büyük önem taşır.

Klasik çağ öncesi sonatların ve concerto grosso’ların en kusursuz örneklerini yarattı.

Sanat yönüne gelince, yeni buluşlarla kendilerinden geçen usta bestecilerin, teknik cambazlık alanına kayma tehlikesi gösterdikleri bir çağda, Corelli ılımlı bir etkileme yolu seçti.

Kemanın ses genişliğini insan sesinin sınırları içinde tutarak, bu çalgının tekniğini akılcı temeller üzerine kurdu ve kendisinden sonra gelenlerden hiç biri bu düzeni değiştirmeye kalkışmadı.

Corelli, klasik keman okulunun kurucusu sayılır.

Bir cevap yazın